Gayet Modern Eğitim ve Y.Ö.K

artena

Yüksek Ötegalaksiler Kurulu ( Y.Ö.K ), bilinen ve bilinmeyen tüm galaksilerde eğitimde birliği sağlamak ve eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla hazırladığını söylediği “Gayet Modern Eğitim” yasa tasarısını “Soylu İnsanların Rutin Kurulu”'na (Sirk'e) sundu. ( Sirk, dünya termilojisindeki “parlemento”'dur. ) Ekonomik olarak gelişmiş “San” ve “Ayi” gezegenleri Sirk'te %90 oranında oy hakkına sahip olduğundan ve bu yasa tasarısını desteklediklerinden, tasarının kuruldan onay alması bekleniyor. Bu iki gezegenin dışındaki binlerce gezegenin halklarının protestosu ise Sirk'in ve Y.Ö.K'ün askeri ve ekonomik yaptırım gücü ile bastırılmaya çalışılıyor.

Mevcut yasa tasarısı hakkında konuşma yapan Y.Ö.K başkanı şu sözleri sarf etti:

“Eğitim dili San'ca ve Ayi'cedir. Binlerce gezegeninin binlerce yerel dili olması bilimde hızlı ve efektif ilerlemeyi engellemektedir. İşte bu nedenle ilk etapta tüm gezegenlerde San'ca ve Ayi'ce eğitim yapılacak daha sonra adaptasyonu kolaylaştırmak için günlük konuşma dili de dönüştürülecektir. Bu dönüşüme köstek olmaya çalışanlar, medeniyetin gelişimine çomak sokmak isteyenlerdir. Anadilde eğitim hakkını savunanlar, galaksiler arası üniter yapıyı bozmak isteyen teröristlerdir.”

“Galaksi Üniversitelerinin görevi, fizikçiye fizik, kimyacıya kimya öğretmektir. Disiplinler arası etkilişimi savunanların iddia ettiği gibi bir fizikçinin sosyal bilimsel bir eğitime de sahip olma gerekliliği külliyen yalandır. Fizikçinin görevi fizik yapmaktır, ötesi değil! Sosyal bilimlerden anlayıp da ne olacak, toplumsal sorunları mı değerlendirecek? Çözüm mü getirecek? O bizim, yani politikacıların görevi!”

“Galaksi Üniversitelerinde boy gösteren çeşitli görüşlerdeki isyankar teröristler, üniversiteleri politik birer arenaya çevirip üniversitelerin yegane amacı olan modern eğitim verme işlevini yerine getirememesine neden olmaktadır. Öğrencilerden beklenen gezegenin veya evrenin durumunu düşünmek değil, menzun olup çokgezegenli bir şirkette kazanacağı maaşı düşünmesidir.”

“Zama yerli halklarının batıl inanışları gereği alınlarına dövme yaptıklarını biliyoruz. Bildiğimiz bir diğer şey de üniversitelerin belli kuralları olduğu. Evet, kimseye zararları olmuyor olabilir, yine aldıkları eğitimin işlevselliğini bozacak bir engel de olmayabilir. Burada bazı çığırtkanlar çıkıp, din ve vicdan özgürlüğünden de bahsedebilir. Ama şey, biliyorsunuz, üniter ve laik yapı...”

“Son olarak şunu herkese duyurmak istiyorum, tüm galaksilerdeki tüm gezegen halklarının iyiliği için mücadele veren kurumumuz, galaksiler arası uniter yapının korunması için elinden geleni ardına koymayacaktır. Eğitim dilinin tekilleştirilmesi, üniversiteler ve sanayinin arasındaki duvarların yıkılması, öğrencilerin çokgezegenli şirketlere tam verimle hizmet edebilmesi için gerekli koşulların oluşturulması, toplumsal kargaşa çıkartan politik öğrenci gruplarının üniversitelerden uzaklaştırılması, laik üniversitenin korunması... Gayet Modern Eğitim için mücadelemiz işte bu noktalar üzerinden yepyeni bir üniversite tasavvuru ile yükselecek!”

Başkanın bu sözlerinden sonra, öğrenci kılığındaki bir grup terörist başkana sözlü saldırıda bulundu. Olaya anında müdahale eden “Galaktik Polisler” teröristleri etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Galaksilerarası Haber Ağı (GHA)