baby it burns

Floria Aemelia

Sıcak hava akciğerlerime yapışıp nefes almamı engelliyor sanki, sanki bu biyolojik olarak mümkünmüş gibi..

Kişi havayla tıkanan bronşlarından hava girememesi sonucu, öldü.

ya da bunaldı, kanı uyuştu, kıpırdamak,taa yukarılara kadar tırmanıp beyni beslemek istemedi, beyin yeni duruma alışana dek vücutta bir kargaşa yaşandı, sonra vücut ve beyin yollarını ayırmaya karar verdiler.

KOntRolsüz kalan beyin, o güne dek gösteremediği bir performansla çalışmaya başladı, ancak yalnızlıktan sıkılıyordu. O çalışıp, değiştikçe, diğer beyinlerden farklı kalıyor, anlaşamıyor, anlaşılamıyor; AnlamSızLaşıYordU.
Üstelik artık oyalanacak, sorumluluk duyacak bir vücut da yoktu. Sorumluluklar ve zorunluluklar ortadan kalktığından yaşamak daha da zorlaştı.

Yaşamak zorlaştıkça, yaşamaya duyulan özlem ve yaşamak için duyulan istek azaldı. İşte tam bugünlerde, beyin artık olmamaya karar verdi.
Ve işte tam bugünlerde, olmamayı bile başaramadığını farketti.
Olmamayı ona sağlayacak, yöneteceği bir vücudu olmadığından..
Bildiklerine dayanarak, vücutsuz olamayacağını düşündü, ama düşünüyorsa vardı..
KArıŞtı, işin içinden çıkamadı..

Floria Aemelia says: of öyle bunalmış hissediyorum ki kendimi.. sabaha kadar sadece çellomu çalabilirim.